Sonalika Bhaskar

Sonalika Bhaskar

Head of Learning and Development

BASF